:::: MENU ::::
 • Rendi Rohaendi Purnama Sidik

 • Personal Blog

 • Cacing yang bermimpi terbang

Assalamualaikum Wr. Wb.
          Banyak orang didunia ini yang ingin menjadi seseorang yang sukses di masa yang akan datang kelak. Mungkin termasuk anda, semoga saja setelah anda membaca artikel ini anda tertarik untuk mengaplikasikannya, dan semoga masa depan anda menjadi berwarna. 
          Berikut cara menggapai sebuah keinginan dimasa depan.
 • Tentukan Mimpi Kita (DREAM)
Terlebih dahulu, kita harus menentukan mimpi, atau keinginan kita dimasa yang akan datang dengan cara menuliskannya pada kertas. Karena jika mimpi belum ditentukan, maka kita akan kebingungan sendiri untuk menjalankan tahap berikutnya. Berikut contohnya : "Mimpi saya di masa yang akan datang adalah ingin mempunyai Pesawat, kemudian saya akan mengajak keluarga besar saya untuk naik haji. Dan setelah itu saya akan menjoin pesawat saya ke perusahaan perusahaan seperti  ke Lion Air, Garuda Indonesia, dll."
Kita bermimpi bebas, dan bermimpi lah sewajarnya.

 • Tentukan Cita-cita 
Setelah mimpi ditentuka, selanjutnya kita harus memikirkan bagaimana cara kita untuk menggapai mimpi tersebut. Mimpi tersebut akan tercapai oleh cita-cita kita. Kenapa cita-cita berpengaruh terhadap penggaian mimpi? itu karena cita-cita kita akan menghasilkan uang. Dan dari penghasilan itu kita dapat menabung untuk menggapai mimpi kita. Contohnya : "Cita-cita saya ingin menjadi seorang animator 3D" nah cita-cita ini sangat singkron dengan mimpi tersebut diatas, karena menjadi seorang animator, bila membuat sebuah animasi saja sudah mendapatkan uang jutaan. Animasi 3D per menitnya dijual 35.000.000,00. Nah bila membuat animasi 3D 1 jam maka akan mendapatkan 2.100.000.000,00. Nah dari uang itulah kita akan mendapatkan penghasilan dan dapat ditabung untuk membeli sebuah pesawat.
 • Tentukan Strategi
Setelah kita menentukan cita-cita, sekarang kita tinggal menentukan bagaimana cara menggapai cita-cita tersebut dengan cara menentukan strategi. Strategi ini berupa misi untuk menggapai cita-cita kita.
 • Susun Schedule
Setelah menentukan strategi, kita harus menyusun schedule untuk pengerjaan strategi tersebut, karena schedule dibutuhkan untuk melihat statistik perkembangan strategi yang dicapai.


Setelah kita menentukan ke empat tahapan diatas, dengan menuliskannya pada selembar kertas, kemudian kertas tersebut jadikanlah acuan untuk menggapai mimpi kita...

itulah cara-cara untuk menggapai kesuksesan dimasa yang akan datang. Semoga ada manfaatnya, baik bagi anda khususnya untuk saya... sekian darin saya, sampai jumpa lagi...

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Assalamualaikum Wr. Wb.


Sampurasun !!

Dina kasempatan ieu, sim kuring bade netela perkaos biantara... muga mugi tos maca ieu pertelaan tiasa kengeng mangfaatna... aamiin...

Binatara

Biantara nyaeta : Proses komunikasi antara nu nyarita jeung nu ngaregepkeun kalayan miboga tujuan nu tangtu.

Syarat biantara : 
 1. Diteupikeun di hareupeun jalma rea.
 2. Aya tujuannana
Systematika atawa struktur naskah biantara :
 1. Bubuka, bubuka ieu kabagi 3, nyaeta : salam bubuka, muqodimah, jeung neupikeun panghormat kanu hadir.
 2. Eusi, ieu bagian nyaeta mangruoa eusi tina biantara.
 3. Panutup, panutup kabagi 2, nyaeta : sanduk-sanduk atawa menta hampura jeung neupikeun du'a, jeung Salam panutup.
Faktor - faktor anu ngalantarankeun biantara dipikaresep ku balarea :
 1.  Tatag nyaritana : Dina biantara urang kedah nyarita nu tetela atawa jelas, tong mindeng ngarandeg. 
 2. Aktual temana : Tema dina biantara teh kedah nu anyar, ulah anu heubeu, atawa anu tos aya, atawa, tos lila.
 3. Munel eusina : Biantara teh eusina kudu aya mangfaatna atawa loba pulungeunnana.
 4. Alus basana : Biantara teh seni nyarita, ku kituna dina biantara kudu direumbeuy ku mamanis basa, saperti paribasa, babasan, sisindiran, gaya basa.
 5. Ngandung wirahma : omongan dina biantara kudu nohonan wirahma, panjang pondokna, tarik launna, luhur handapna.
Metode maca biantara :
 1. infrom to atawa ngadadak.
 2. Naskah
 3. Hapalan
 4. Tenpora atawa garis badagna dicatet.


                    Mung eta, anu tiasa didugikeun, hapunteun bilih aya anu tt acan kumplit, atanapi aya anu salah pengetikanna. Da sim kuring mah garaoskeun jalmi anu teu luput tina kasalahan. Muga mugi artikel ieu aya manfaatna...
Hatur nuhun kangge perhatianna.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
A call-to-action text Contact us